Nyheder

Vestjysk Smågrisesalg

Vester Birk 32

6900 Skjern

 

grise@grise.dk

 

Fax. 97354446

Mob. 20294446

Nyheder

SPF ændrer transportregler

 

Smågrise til konventionelle købere må transporteres af alle, blot de udleveres som slagtedyr.

 

SPF-Selskabet har besluttet at ændre de omstridte transportregler, men indstiller samtidig til Danske Slagterier, at der fastsættes ens regler for transport af SPF-grise. I dag findes to regelsæt, hvoraf SPF-Selskabets er det strengeste.

 

Ændringen betyder, at smågrise til besætninger med status fortsat skal transporteres af en transportør, der følger helt samme principper som SPF-Selskabet. Men smågrise til konventionelle købere kan transporteres af alle, når blot de udleveres på samme måde som slagtedyr og derved mister deres status. Selvtransport i griseringe med konventionel køber bliver også tilladt, sagde formanden for SPF-Selskabet, gdr. Per Frandsen, da han præsenterede de nye regler på årsmødet.

 

- En konsekvens af de nye regler er også, at bodsbestemmelsen på 25 procent (af værdien af de uretmæssigt transporterede grise) er irrelevant og derfor bliver fjernet, sagde Per Frandsen.

 

SPF-Selskabet blev af Konkurrencestyrelsen pålagt at fjerne omsætningspligten fra SPF-kontrakten, men fik lov at bevare transportpligten, fordi hele transportområdet er en integreret del af den sundhedsmæssige sikkerhed for SPF-systemet.

 

- Men netop transportpligten gav mange reaktioner, da vi udsendte de nye SPF-kontrakter i december. Mange følte, det ikke var nogen lempelse, specielt ikke med bodsbestemmelsen på 25 procent. For eksempel ønsker smågriseproducenter ikke at bringe sig selv i en uholdbar situation, når afsætningen af smågrise er vanskelig, og vil derfor have mulighed for at sælge til anden side. Jeg for-står også deres betænkelighed, men transportpligten er fastholdt af hensyn til sikkerheden i systemet og er nødvendig, når kunder ønsker status, understregede Per Frandsen.

 

Følg spillereglerne

 

Han tilføjede, at ændringen ikke medfører større risiko for smitte, når blot der udleveres efter retningslinjerne i SPF-Selskabets regler.

 

Men SPF-Selskabet ønsker også - af hensyn til konkurrencen - at alle DS-godkendte SPF-omsættere skal følge samme spilleregler, også på transportområdet.

 

- Med to eller flere standarder i SPF-omsætningen er der fare for, at brugerne føres bag lyset, fordi de forledes til at tro, at sikkerheden er ens, blot der står SPF-transport på bilen, sagde Per Frandsen.

 

Netop af hensyn til konkurrencen efterlyste Per Frandsen også en uvildig afprøvning af dyr fra DanAvl og konkurrerende selskaber, og SPF-Selskabet har sammen med Danish Crown’s svineproducentudvalg bedt Landsudvalget for Svin og at få foretaget en sådan afprøvning.

 

Det er både rimeligt og fair, at svineproducenterne kan sammenligne kvaliteten af avlsselskabernes gener, sagde Per Frandsen og fremhævede, at i DanAvl-systemet får kunderne fuld dokumentation for produktions- økonomiske egenskaber og kødkvalitet.